szombat, május 18, 2024

Acta Ethnologica Danubiana 13

Az Etnológiai Központ Évkönyve
2011

Szerkesztette
Liszka József

Nemzetközi szerkesztőbizottság
Elnök: Voigt Vilmos (Budapest, H)
Társelnök: Köstlin, Konrad (Wien, A)

Botiková, Marta (Bratislava, SK), Halász Albert (Lendava, SLOV), Keményfi Róbert (Debrecen, H), Keszeg Vilmos (Cluj–Napoca, R), Lábadi Károly (Osijek, HR), Lozoviuk, Petr (Dresden, D/Liberec, CZ) Prosser-Schell, Michael (Freiburg, D), Seifert, Manfred (Dresden, D), Silling István (Subotica, Serbia), Sopoliga, Miroslav (Svidník, SK)

A szerkesztő munkatársa
L. Juhász Ilona

Tartalom:

TANULMÁNYOK

L. JUHÁSZ ILONA:
A „tiszta forrástól” a „haladó hagyományokon” át a konstruált népi-nemzeti hagyományig. A szlovákiai magyarok példája 1948-tól napjainkig

MICHAEL PROSSER-SCHELL:
Néprajzi-kultúrantropológiai megközelítések a „misztériumjátékhoz”. Új aspektusok az ünnepkutatás egy klasszikus területén (Összefoglalás)

KLAMÁR ZOLTÁN:
Az identitásstratégia hatása a térfoglalásra. Martonosi példák

HANS WERNER RETTERATH:
A „Német Kelet Keresztje” Bad Harzburg mellett. Egy központi kitelepítési emlékmű, mint a Nyugat-ideológia, a háborús emlékmű kultusz és nép-nemzeti oltalmi munka folyománya (Összefoglalás)

L. JUHÁSZ ILONA:
Egy szakrális kisemlék-együttes nyomában a világhálón. Új perspektívák a néprajzkutatásban (Összefoglalás)

VIGA GYULA:
Történeti-néprajzi szempontok a Felföld gabonaforgalmához (Összefoglalás)

WOITSCH, JIŘÍ:
Az erdő etnográfiája Közép-Európában

AGÓCS ATTILA:
Történeti és néprajzi jegyzetek a nógrádi kőbányák történetéhez (Összefoglalás)

BÁRTH DÁNIEL:
Jelenetek egy rossz házasságból (Erzsébetváros, 1742). Az erdélyi örmények mindennapi életének forrásvidéke

KÖZLEMÉNYEK

NAGY ILONA:
Folklór adatok egy negyedi katonakönyvben, a 19. század második feléből

TORNÓCZI NAGY ANDREA:
Gúta belterületének szakrális kisemlékei

KRÓNIKA

Az Etnológiai Központ bemutatkozása a Künzig-Institutban (Freiburg, 2011. 5. 5.)
Györffy István Emlékérem L. Juhász Ilonának és Méry Margitnak
LISZKA JÓZSEF: Egy sok- és egy egytémás asszony (Futamok T. Erdélyi Ilona és Erdélyi Zsuzsanna munkásságáról)
LISZKA JÓZSEF: A Kőrösmező-Kamenyec-Podolszkij-i deportálás 70. évfordulója (Budapest, 2011. 10. 12-13.)
II. Forum Hungaricum. Nemzetiségek – kisebbségek a Kárpát-medencében (Budapest, 2011. 10. 15-16.)

IN MEMORIAM

PALÁDI-KOVÁCS ATTILA: Gunda Béla a műhelyteremtő, tanítványokat nevelő tanár
FILEP ANTAL: Emlékezés Vajda Lászlóra, az etnológia budapesti tanárára

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK