kedd, február 27, 2024

Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave má za sebou jubilejný akademický rok, v ktorom si pripomenula 90. výročie výučby národopisu na tejto univerzite.
Oslavovať sa začalo už na jeseň 2011 v podobe výstavy v seneckom Tureckom dome, kde od januára 2008 sídli Mestské múzeum Senec. Vernisáž výstavy, ktorá vznikla vďaka učiteľom a študentom muzeológie a kultúrneho dedičstva, a tiež bohatému materiálovému archívu katedry, sa konala 19. 10. 2011 za účasti členov katedry, jej študentov a seneckých maturantov. Milým príhovorom vernisáž otvoril riaditeľ múzea Mgr. Gábor Strešňák, nasledoval Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., ktorý predstavil odbor muzeológia a kultúrne dedičstvo, v súčasnosti spadajúci pod katedru etnológie a kultúrnej antropológie. PhDr. Izabela Danterová, absolventka katedry etnológie predstavila svoje uplatnenie v odbore ako etnologická pracovníčka Vlastivedného múzea v Galante. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc. priblížila etnológiu mladej generácii sediacej v publiku ako vedu zaoberajúcu sa nielen „čipkami a krpcami“, ale aj fenoménmi súčasného spôsobu života.
Výstava bola v krásnych priestoroch Tureckého domu prístupná do konca októbra, pričom jej súčasťou bola aj prednáška člena katedry PhDr. Pavla Tišliara, PhD. na tému Etnicita na území Slovenska od polovice 19. storočia do polovice 20. storočia, ktorá sa uskutočnila 27. októbra 2011.
Vo februári 2012 sa v Bratislave konali Dni katedry etnológie a kultúrnej antropológie. V predvečer osláv – 15. februára sa členovia katedry a ich hostia z Maďarska stretli v Maďarskom kultúrnom inštitúte na bratislavských Palisádach pri prezentácii publikácií Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, s ktorým katedra etnológie intenzívne spolupracuje už od jeho založenia v roku 1990. Nasledujúce dva dni sa niesli v rovnako príjemnom duchu spomínania a odvážneho hľadenia do budúcnosti tejto krásnej vednej disciplíny. Na Filozofickej fakulte sa v týchto dňoch stretli všetky generácie etnológov zo Slovenska a hostí katedry zo spolupracujúcich zahraničných vedeckých pracovísk.
16. február, prvý deň osláv otvorila Celoštátna prehliadka študentských vedeckých prác v odbore etnológia od najlepších študentov všetkých katedier etnológie na Slovensku (Nitra, Trnava, Bratislava). Široký záber jubilujúceho vedného odboru bol zrejmý pri pohľade na rôznorodosť tém a prístupov k ich teoretickému a metodologickému spracovaniu.

 

Popoludní sa vo foyeri Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí konala vernisáž výstavy venovaná 90. výročiu výučby národopisu na UK. Vedúca katedry prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. a Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. prítomným hosťom výstavu predstavili a upriamili pozornosť na niektoré originálne katedrové tradície, ako napríklad funkciu ročníkového richtára a jeho statusový znak – richtársku palicu, na ktorú každý ročník zavesí malú rázovitú ozdôbku. Výstava bola vo foyeri UK prístupná do 22. marca 2012, v súčasnosti sa nachádza na 3. poschodí Filozofickej fakulty UK, kde krášli priestory Katedry etnológie a kultúrnej antropológie.
Prvý deň osláv bol štýlovo zakončený v priestoroch Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v Rusovciach, kde jeho riaditeľ, doc. Juraj Hamar z Katedry estetiky Filozofickej fakulty UK pripravil spolu so svojimi spolupracovníkmi a absolventmi kultúrny program, ktorý brnkal na tie správne struny každej „etnologickej duše“, či už išlo o melódie speváckej skupiny Vranky z Nitry alebo humor tanečnej skupiny Všetečníci z Bratislavy.
Program osláv pokračoval druhý deň, 17. februára slávnostným zhromaždením v secesnej Moyzesovej sieni. Jubilujúcemu odboru, ako aj katedre gratulovali bývalí absolventi, v súčasnosti zastávajúci vrcholné pozície v slovenských vedeckých a kultúrnych inštitúciách, hostia zo zahraničia a členovia katedry. Dekan Filozofickej fakulty UK profesor Jaroslav Šušol vyzdvihol pri tejto slávnostnej príležitosti prínos nedávno zosnulého člena katedry docenta Ladislava Mlynku. Docentka Magdaléna Paríková spolu s profesorom Podolákom pokrstili nové číslo odborného periodika vydávaného katedrou etnológie od roku 1968 – Ethnologia Slovaca et Slavica, venované práve 90. výročiu výučby národopisu a histórii katedry.
Súčasťou osláv bol aj popoludňajší výlet do Pezinka pre členov katedry a jej hostí, kde sa uskutočnila prehliadka Schaubmarovho mlyna na Cajle. V priestoroch mlyna sa nachádza aj galéria insitného umenia patriaca pod Slovenskú národnú galériu, ktorou účastníkov sprevádzala jeho kurátorka PhDr. Katarína Čierna, absolventka katedry etnológie. Po prehliadke Schaub­marovho mlyna program pokračoval návštevou Malokarpatského múzea v Pezinku. Oslavy tu boli vydarene ukončené prehliadkou múzea a degustáciou výborných malokarpatských vín.
Oslavy 90. výročia výučby odboru národopis na Filozofickej fakulte UK sa uskutočnili v rámci celofakultných osláv v jubilejnom akademickom roku FiF UK, ktorá si pripomínala 90. výročie svojho založenia.