péntek, június 14, 2024

Acta Ethnologica Danubiana 21

Az Etnológiai Központ Évkönyve
2019

Szerkesztette
Liszka József

Nemzetközi szerkesztőbizottság
Elnök: Voigt Vilmos (Budapest, H)
Társelnök: Köstlin, Konrad (Wien, A)

Botiková, Marta (Bratislava, SK); Halász Albert (Lendava, SLOV); Keményfi Róbert (Debrecen, H); Keszeg Vilmos (Cluj–Napoca, R); Klamár Zoltán (Vác, H/Subotica, SRB); Lábadi Károly (Osijek, HR); Prosser-Schell, Michael (Freiburg, D); Sopoliga, Miroslav (Svidník, SK)

A szerkesztő munkatársa
L. Juhász Ilona, Vataščin Péter

Tartalom:

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Atanasovski, Srđan
Ó-Szerbia létrehozása: útleírókat követve, a folklór nyomában

Vataščin Péter
Egy szakrális kisemlék szerepe és ennek változásai egy helyi közösség életében. A kürti Szent Orbán szoborfülkés képoszlopról

Klamár Zoltán
Kartal nagyközség térhasználatának szent és profán elemei

Prosser-Schell, Michael
A dunai svábok németországi búcsújáró helyei

Vehrer Adél
Német-magyar párhuzamok a templomos-mondában

Kiss Gy. Csaba
A „magyar” Jánosík

Biernaczky Szilárd
Folklór az irodalomban. Megjegyzések Chinua Achebe: Széthulló világ című regénye kapcsán

1918/1920–2019
Neue Staatsgrenzen und die Folgen für gewachsene Kulturlandschaften
im Donau-Karpatenraum

Eine Bilanz nach 100 Jahren
Internationale Tagung
(25.-26. September 2019)

David Johannes Engels
A mai európai kisebbségek kulcskérdései (Összefoglalás)

Živković, Teodora
A szlovákok és csehek, illetve „csehszlovákok“ mint nemzeti kisebbség Jugoszláviában (Összefoglalás)

Janjetović, Zoran
Csehszlovák–jugoszláv kapcsolatok 1918–1938 között és a szerb ortodox egyház szerepe Csehszlovákiában (Összefoglalás)

Brandt, Juliane
A református egyház Szlovákiában 1919 és 1938 között (Összefoglalás)

Szakál, Imre
A változás éve. A kárpátaljai magyarok 1919-ben (Összefoglalás)

Fórum

Raczkowski, Tomasz
Lengyel antropológia – névtelen tudomány az akadémiai periférián (Összefoglalás)