szombat, július 13, 2024

Acta Ethnologica Danubiana 24

Az Etnológiai Központ Évkönyve
2022

Szerkesztette
Liszka József

Nemzetközi szerkesztőbizottság
Elnök: Voigt Vilmos (Budapest, H)
Társelnök: Köstlin, Konrad (Wien, A)

Arens, Meinolf (München, DE); Botiková, Marta (Bratislava, SK); Halász Albert (Lendava, SLO); Keményfi Róbert (Debrecen, HU); Keszeg Vilmos (Cluj–Napoca, RO); Klamár Zoltán (Kartal, HU/Subotica, SRB); Lábadi Károly (Osijek, HR); Lozoviuk, Petr (Plzeň, CZ); Prosser-Schell, Michael (Freiburg im Breisgau, DE); Sopoliga, Miroslav (Svidník, SK)

A szerkesztő munkatársa
Vataščin Péter

Tartalom:

LISZKA JÓZSEF: Negyedszázad. Štvrťstoročie. Ein Vierteljahrhundert

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

ČAPO, JASNA: Antun Radić és a kortárs horvát etnológiai kutatások

TERBÓCS ATTILA: Pillanatfelvétel a magyarországi Nepomuki Szent János-szobrokról. Gondolatok és előzetes eredmények egy másfél éve zajló gyűjtés kapcsán

KLAMÁR ZOLTÁN: Identitásjelek térben és időben: Ómoravica/Bácskossuthfalva/Stará

L. JUHÁSZ ILONA: Emlékfáktól a szakrális kisemlékekig. Adalékok Komárom emlékjeleinek ismeretéhez [Összefoglalás]

KAPUSTA KRISZTINA: Ipolyság zsidó múltja. Az Ipolysági ortodox zsidó temető

BAGIN ÁRPÁD: Csehszlovákiai és magyarországi katonaszokások egy mátyusföldi település, Felsőszeli példáján keresztül

VATAŠČIN PÉTER: A hatalom árnya a templomi padok felett. Epizódok egy helyi közösség vallási életéből a csehszlovák államszocializmus idején

VUKOV ANIKÓ VERONIKA: Hipófa és homoktövis. A Hippophae rhamnoides magyar elnevezéseiről

STRZELECKA, CELINA: A járvány idő-tapasztalata a kései kapitalizmusban. A kései kapitalista temporalitás tapasztalata a koronavírus-járvány alatt: Lengyelország példája [Összefoglalás].

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

TARI LUJZA: Manga János néprajzkutató gyűjtőfüzetei, kottás füzetei, naplói

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK

Bárth János: Bácskai magyar reformátusok a XIX. század elején (Klamár Zoltán); Besnyi Károly szerk.: Évkönyv 6. (Klamár Zoltán) Besnyi Károly–Papp László: Fénnyel írt történelem (Klamár Zoltán); Botiková, Marta–Deáky Zita: Lányok, asszonyok Szlovákiában és Magyarországon (1955–1989) Ahogy két etnológusnő látta / Dievčatá, ženy na slovensku a v Maďarsku (1955–1989) Očami dvoch etnologičiek. (A. Gergely András); Deáky Zita–Vámos Gabriella szerk. Történeti, néprajzi tanulmányok a Tolna megyei Kétyről (A. Gergely András); Fejős Sándor–Forró Lajos0Pósa Mária–Pusztai Virág: Magyarkanizsa község a múlt század fotóin (Klamár Zoltán); Heller Ágnes: Az önéletrajzi emlékezés filozófiája (A. Gergely András); Magyar Zoltán: Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus I–IV. (Vehrer Adél); Pastyik László szerk.: Évkönyv 4. (Klamár Zoltán); Prosser-Schell, Michael szerk.: Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionelle Einwanderungsgebieten. Ausgewählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einem Schwerpunkt auf dem Mittleren Donauraum (Liszka József); Pusztai Virág: Kép, közösség, örökség. Szegedi képeslapok ikonológiai megközelítésben (A. Gergely András); Rockenbauer Zoltán szerk. Újraértelmezett hagyomány (A. Gergely András); Silling István: Duna menti életünkről (Klamár Zoltán); Silling Léda: Vajdasági vásárok és vásározók (Klamár Zoltán); Szirmai Éva–Újvári Edit szerk.: A csoportidentitás szemiotikája (A. Gergely András); Tamás Ildikó: „Adj netet!” Nyelvi, képi kifejezésmód és kreativitás a gyermek- és diákfolklórban (A. Gergely András); Tasnádi Zsuzsanna: Népviseletek és népélet a monarchiabeli képeslapokon (A. Gergely András); Verebélyi Kincső: Nép, ipar, művészet (Bálizs Beáta); Villányi Péter: Galgamácsai népmesék és mondák 1–4. (Klamár Zoltán)

JUBILEUM

VATAŠČIN PÉTER: Vargyas Gábor 70 éves

KRÓNIKA

PAJOR KATALIN: A Néprajzi Múzeum napja. Emlékülés a Néprajzi Múzeum alapításának 150. évfordulója alkalmából (Budapest, 2022. március 5.)

PAJOR KATALIN: Folklore Archive Webinars 2. Negotiating Archival Media and Folklore Documentation in a Community Setting (Online, 2022. március 9.)

PAJOR KATALIN: “Hetvenöt éve történt”. A csehszlovák-magyar lakosságcsere története és emlékezete (Budapest, 2022. április 12.)

CSUTHY ANDRÁS: 8. Komáromi mérföldkövek (Komárom, 2022. április 28.)

PAJOR KATALIN: Folklore Archive Webinars 4. Multilingual Search and Challenges for the Archive in the 21st Century: Lessons from ISEBEL (Online, 2022. május 9.)

LISZKA JÓZSEF: 24. Nemzetközi Kisemlékkutató Konferencia (Rottenburg am Neckar-Ergenzingen: Liebfrauenhöhe, 2022. június 23–26.)

IN MEMORIAM

Milan Leščák (1940–2022)

VOIGT VILMOS: Egy irányt adó folklórkutató

HLÔŠKOVÁ, HANA: K vedeckému a pedagogickému odkazu Milana Leščáka

LISZKA JÓZSEF: Milan Leščák halálára, avagy elpuskázott lehetőségeink egyike?