szombat, július 13, 2024

Nemzetközi Kisemlékkutató Konferencia (rottenburg am Neckar – ergenzingen: Liebfrauenhöhe, 2022. június 23–26.)

A német nyelvterületen, és (nem is annyira) újabban azon kívül is, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi kisemlékkutató konferenciák periodicitása a járványhelyzet miatt az utóbbi három évben kicsit megbicsaklott ugyan, de most végre lehetőség nyílott a téma ausztriai, csehországi, németországi és szlovákiai szakértőinek ismét találkozniuk. A Baden-württem- bergi Kisemlékkutató és -fenntartó Társaság (Gesellschaft zur Erhaltung und Erforschung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg), valamint a stuttgarti Műemlékvédelmi Tartományi Hivatal (Landesamt für Denkmalpflege) és a Rottenburg-Stuttgart Egyházmegye alapítványa szervezésében a rottenburgi püspökséghez tartozó Liebfrauenhöhe kolostorban, vallási és kul- turális komplexumban került sor az összejövetelre.

A két és fél napos rendezvény keretében a sokéves gyakorlatnak megfelelően előadásokra, Gebhard Fürst püspök meghívására egy rottenburgi ünnepi estre, valamint tanulmányi kirán- dulásra is sor került.

Néhány bevezető előadás a vendéglátó tartomány (Baden-Württemberg) kisemlékkutatásának néhány évtizedes, igazán impozáns eredményeibe nyújtott bepillantást,7 majd a később sorjázó referátumok a tágan értelmezett kisemlékek témaköreit érintették, kezdve a vízgazdálkodással kapcsolatos „emlékekkel”8 (zsilipek, árvízmagaságjelzők, kutak), folytatva a jogi, közigazgatási, mesterségjelző, emlékeztető-figyelmeztető objektumokon (határjelek, cégérek, botlatókövek stb.) át a klasszikus értelemben vett szakrális kisemlékekkel bezárólag. Az előadók (lelkes önkéntesek, egyházi emberek, műemlékvédelmi szakemberek, etnológusok, művészettörténészek vegyesen, mindösszesen több mint félszáz személy) alapvetően Ausztriából és Németországból érkeztek. Két kivétel volt, s a maga felé hajló kezű szentek példáját követve, mindössze e két előadást említem most meg konkrétan. Csehországból (pontosabban: Morvaországból) Zuzana Trnková érkezett (Muzeum Vysočiny Pelhřimov), aki a Pelhřimov közeli Křemešník búcsújáró helye Szenthárom- ság-templomának kultúrtörténeti vonatkozásait tárta a hallgatóság elé, gazdag archivális és képi anyagra támaszkodva. A Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központját Liszka József képviselte, aki egyrészt a közelmúltban megjelent, a szakrális kisemlékek Kárpát-meden- cei áttekintésére törekvő, Monumentumok című kötetét mutatta be a szépszámú érdeklődőnek, majd a 2023-ban Rozsnyón rendezendő 25. Nemzetközi Kisemlékkutató Konferenciához kedvcsinálónak a térség szakrális kisemlékeiről, természeti és kulturális látnivalóiról tartott egy vázlatos áttekintést.

A tanulmányi kirándulás tradicionálisan két célt követett: egyrészt az éppen adott térség kapcsolódó objektumainak hozzáértő szakemberek általi bemutatása, a látottak megvitatása (jelen esetben a szervezők az érintett kistájak geológiai sajátosságainak a taglalását kissé túl- dimenzionálták, de emellett is, vagy éppen ezért, izgalmas élményeket nyújtottak), másrészt pedig a konferencia résztvevőinek ez a jó félnapos „összezártság” kiváló alkalmat biztosított a korábban hallott előadások további, aprólékosabb, bilaterális megvitatására.
A szervezők a konferencián elhangzottakat tanulmányok formájában átdolgozva a közeljö- vőben egy tanulmánykötetben szándékoznak megjelentetni.