szerda, április 17, 2024
szerző

Dániel Bárth

Schriefer, Andreas: Deutsche, Slowak­en und Mag­yaren im Spi­e­gel deutschsprachiger his­torisch­er Zeitun­gen und Zeitschriften in der Slowakei

Komárno: Fo­rum insti­tute 2007, 264 p. /Interethnica 9./ ISBN 978-80-89249-11-4 A ko­má­ro­mi Et­no­ló­gi­ai Köz­pont Intereth­ni­ca so­ro­za­tá­nak im­már ki­len­ce­dik kö­te­te Andreas Schriefer né­met tör­té­nész dok­to­ri dis­­szer­tá­ci­ó­ját ad­ja köz­re, amely­nek te­ma­ti­ká­ja sze­ren­csé­sen...
Bővebben