szerda, szeptember 27, 2023

Szerzői útmutató

Tájékoztató az Acta Ethnologica Danubiana munkatársai számára

A tanulmányok szerzőitől munkánk megkönnyítése érdekében a következők betartását kérjük:

1. A szövegben kiemelendő szavakat, mondatokat kérjük kurzívval szedni. A félkövér betűket lehetőleg mellőzzük.

2. Irodalmi hivatkozások a szövegen belül a megfelelő helyre (pl. idézet után) kerülnek a szerző vezetéknevének (nem csupa nagybetű!), a megjelenés évszámának és a megfelelő oldalszámnak a feltüntetésével (pl. Scharfe 2002, 108). A rövidítéseket a szöveg végén elhelyezett, szerzők szerinti alfabetikus irodalomjegyzék oldja fel (minden esetben kérjük a szerző keresztnevének a kiírását!!!):

Scharfe, Martin (2002): Menschenwerk. Erkundungen über Kultur. Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag.

Amennyiben az idézett tanulmány egy gyűjteményes kötetben jelent meg, akkor a tanulmány címe után következik az In, majd egy betűköznyi kihagyással a tanulmánykötet címe. Pont. A tanulmánykötet szerkesztőjének neve. Pont. A megjelenés helye, kettőspont: a kiadó neve, majd legvégül az adott tanulmány kezdő és záró oldalszáma. Pl.

Čomajová, Oľga (1986): A gömöri népi fazekasság kutatásáról a szlovák–magyar etnikai határ mentén. In A III. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. Eperjessy Ernő–Krupa András szerk. Budapest–Békéscsaba: Művelődési Minisztérium Nemzetiségi Önálló Osztálya, 393–399. p.

Folyóiratok, periodikák esetében az eljárása ugyanez (lásd fent!), csak nincsen In!

3. Lábjegyzetbe olyan kiegészítő megjegyzések kerülnek, amelyek szervesen ugyan nem illeszkednek a szövegbe, de közlésüket a szerző fontosnak tartja.

4. Egy-egy tanulmány lehetőleg ne haladja meg nagyon a húsz kéziratoldalt (egy szabványoldal 1800 karakter).

5. A tanulmányhoz, ha idegen nyelven van magyar, ha magyarul idegen (német vagy angol és szlovák) nyelvű, egy-másfél oldalas összefoglalást kérünk csatolni. Indokolt esetben magyar nyelvű összefoglalást is elfogadunk, s azt németre, illetve szlovákra fordíttatjuk.

6. Az írásokat elektronikus formában kérjük az alábbi e-mail-címre eljuttatni: liszkajozsef@azet.sk

Postacím
Fórum Kisebbségkutató Intézet
Etnológiai Központ
P.O.BOX 154
SK-945 01 Komárno 1.