szerda, április 17, 2024

Balogh Csilla
Gábora Bethlena 34
SK-94001 Nové Zámky
csillus69@hotmail.com

Baranyovics Borisz
skulla@freemail.hu

Bárth Daniel
ELTE – Folklore Tanszék
Múzeum krt. 6-8
H-1088 Budapest
barthduj@freemail.hu

Botík, Ján
Katedra etnológie a etnomuzikológie
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
SK-949 74 Nitra
janobotik@centrum.sk

Csiszár Attila
Soproni Múzeum
Storno ház I.
Fõ tér 8.,
H-9400 Sopron
csiszar.attila@gymsmuzeum.hu

Domonkos Ottó
Soproni Múzeum
Storno ház I.
Fõ tér 8.,
H-9400 Sopron

Gecse Annabella
Damjanich János Múzeum
Pf. 128.
H-5001 Szolnok
gecse@djm.hu
Halász Albert
Szent István u. 10.
SLO-9220 Lendava
halasz.albert@siol.net

Juhász Ilona, L.
Fórum Kisebbségkutató Intézet
Etnológiai Központ
P.O.BOX 154
K-945 01 Komárno 1.
icu@foruminst.sk

B. Kovács István
Železnièiarska 1.
SK-979 01 Rimavská Sobota
gemamuz@gmail.com

Kríza Ildikó
MTA Néprajzi Kutatóintézet
H-1250 Budapest, Pf. 29.
ildikokriza@freemail.hu

Liszka József
Selye János Egyetem
Tanárképzõ Kar
Bratislavská cesta 3322
SK-945 01 Komárno
Fórum Kisebbségkutató Intézet
Etnológiai Központ
P.O.BOX 154
SK-945 01 Komárno 1.
liszkajozsef@azet.sk

Lozoviuk, Petr
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde
Zellescher Weg 17
D-01069 Dresden
lozoviuk@rcs.urz.tu-dresden.de

Paládi-Kovács Attila
MTA Néprajzi Kutatóintézet
H-1250 Budapest, Pf. 29.
Paladi@etnologia.mta.hu

Pusko Gábor
Kulturális Antropológiai Mûhely
Komenského 9.
SK-982 01 Torna¾a
puskogabor@gmail.com

Scharfe, Martin
Eulenkopfstraße 23
D-35043 Marburg

Simon Attila
Selye János Egyetem
Tanárképzõ Kar
Bratislavská cesta 3322
SK-945 01 Komárno
Fórum Kisebbségkutató Intézet
P.O.Box 52
SK-945 01 Šamorín
simon@real-net.sk

Spieker, Ira
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde
Zellescher Weg 17
D-01069 Dresden
ira.spieker@mailbox.tu-dresden.de