csütörtök, június 20, 2024

Acta Ethnologica Danubiana 12

Az Etnológiai Központ Évkönyve
2010

Szerkesztette
Liszka József

Nemzetközi szerkesztőbizottság
Elnök: Voigt Vilmos (Budapest, H)
Társelnök: Köstlin, Konrad (Wien, A)

Botiková, Marta (Bratislava, SK), Halász Albert (Lendava, SLOV), Keményfi Róbert (Debrecen, H), Keszeg Vilmos (Cluj–Napoca, R), Lábadi Károly (Osijek, HR), Lozoviuk, Petr (Dresden, D/Liberec, CZ) Prosser-Schell, Michael (Freiburg, D), Seifert, Manfred (Dresden, D), Silling István (Subotica, Serbia), Sopoliga, Miroslav (Svidník, SK)

A szerkesztő munkatársa
L. Juhász Ilona

Jazyková úprava
Zora Vanovièová

Tartalom

TANULMÁNYOK

L. JUHÁSZ ILONA
Vaskatona, vaskorona, vasturul. A nemzeti áldozatkészség szobrai az első világháborúban

DORIS WAGNER
Reklám a horogkereszt árnyékában (Összefoglalás)

JAKOUBEK, MAREK
A „romabunözés” okairól

FILKÓ VERONIKA
Identitás, nyelvhasználat és vallási élet. Zemplén megye szlovákságának egyéni imádságrepertoárja, imaalkalmai

JÓZSEF LISZKA
Állíttatott keresztínyi buzgóságbul? Adalékok a szakrális kisemlékek állíttatási okainak ismeretéhez (Összefoglalás)

L. JUHÁSZ ILONA
Egy temetői fénykép szerepe a lokális emlékezetben (Összefoglalás)

LISZKA JÓZSEF
A teátrális körmenettől a kimerevített teátrumig. Kálvária-együttesek a Kisalföld szlovákiai részén

KÖZLEMÉNYEK

BESZÉDES VALÉRIA
Kálváriák a Vajdaságban

KLAMÁR ZOLTÁN
A jó pásztor Domonyban. Két szakrális kisemlék az evangélikus templomkertben

NAGY ABONYI ÁGNES
Zenta környéki archaikus népi imádságok

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK

KRÓNIKA