szombat, július 13, 2024

Györffy István Emlékérem L. Juhász Ilonának és Méry Margitnak

Az 1991-ben alakult, debreceni székhelyű Györffy István Néprajzi Egyesület évente egy, legfeljebb kettő, a magyar népi kultúra kutatásában kiemelkedő teljesítményt felmutató etnológusnak ítéli oda a Györffy István Emlékérmet. Az idei kitüntetett a Fórum Ki­sebb­ségkutató Intézet komáromi Etnológiai Köz­pontjának a munkatársa, L. Juhász Ilona lett, aki a dí­jat – ahogy az Viga Gyula méltatásából nyilvánvalóvá vált – az elmúlt években elért kimagasló tudományos teljesítményéért kapta. Az emlékérem átadására a Györffy István Néprajzi Egyesület debreceni közgyűlésén 2011. június 21-én került sor. Ugyanekkor Méry Margit, aki betegség miatt nem tudott személyesen jelen lenni, életművét is elismerték ezzel a díjjal. A díjazottaknak szívből gratulálunk!
Bartha Elek, a Debreceni Egyetem Néprajzi Tan­székének vezetője és Liszka József, az Etnológiai Köz­pont igazgatója 2011. június 21-én együttműködési szerződést írt alá Debrecenben. A megállapodá