szombat, július 13, 2024

Acta Ethnologica Danubiana 15

Az Etnológiai Központ Évkönyve
2015

Szerkesztette
Liszka József

Nemzetközi szerkesztőbizottság
Elnök: Voigt Vilmos (Budapest, H)
Társelnök: Köstlin, Konrad (Wien, A)

Botiková, Marta (Bratislava, SK), Halász Albert (Lendava, SLOV), Keményfi Róbert (Debrecen, H), Keszeg Vilmos (Cluj–Napoca, R), Lábadi Károly (Osijek, HR), Lozoviuk, Petr (Dresden, D/Liberec, CZ) Prosser-Schell, Michael (Freiburg, D), Seifert, Manfred (Dresden, D), Silling István (Subotica, Serbia), Sopoliga, Miroslav (Svidník, SK)

A szerkesztő munkatársa
L. Juhász Ilona

Tartalom:

Tanulmányok

Bárth János
A lengyelfalvi eset. Néprajzi szemléletű történeti életkép egy 18. századi
székely faluról

L. Juhász Ilona
Az emlékezés jelei. A holokauszt dél-szlovákiai mementói (Összefoglalás)

Marx Mária
Műszövés Őriszentpéteren a 19–20. század fordulóján

Viga Gyula–Viszóczky Ilona
A bodrogközi borról és a mai borünnepről

Liszka József
Von der Bühne zum Museum. Konstruktionsversuche einer ungarischen
Volkskultur in der Slowakei

Közlemények

Bendíkné Szabó Márta
Százd szakrális kisemlékei

Buday Péter–Csuthy András
Nagycétény és Nemespann szakrális kisemlékei és egyéb emlékjelei

Klamár Zoltán
Nepomuki Szent János váci szobrainak története és ikonográfiája

Kemény Attila
A töki templom festett famennyezete

Pably, Saskia–Schell, Csilla
Budaörsi kitelepítettek levelei Bonomi Jenőnek. A levélváltások gyakoriságára vonatkozó néhány adat elemzése

Könyvismertetések

Ellwanger, Karen–Hauser, Andrea–Meiners, Jochen (Hg.): Trachten in der Lüneburger Heide und im Wendland (Liszka József); Gráfik Imre: Határtalanul. Határon innen és túl (Pusztay János); Holló István: Ne sírj, Apa! (L. Juhász Ilona); Krel, Aleksandar: Mi smo Nemci. Etnički identitet pripadnika nemačke nacionalne manjine u Vojvodini na početku 21. veka (Vataščin Péter); Luffer, Jan: Katalog českých démonologických pověstí (Liszka József); Maczkó Mária–Rónai Lajos: „Rózsát ültettem a gyalogútra…” Galga menti népdalok (Klamár Zoltán); Novák László Ferenc főszerk.: Hódmezővásárhely néprajza 1–2. (–lj–); Pavićević, Aleksandra (szerk.): Religija, religioznost i savremena kultura. Od mističnog do (i)racionalnog i vice versa (Vataščin Péter); Radović, Srđan: Beogradski odonimi (Vataščin Péter); Scholl-Schneider, Sarah: Mittler zwischen Kulturen. Biographische Erfahr­ungen tsche­chischer Remigranten nach 1989 (–lj–); Uther, Hans-Jörg: Deutscher Märchen-
katalog. Ein Typenverzeichnis (Liszka József)

Krónika

Danter Izabella
Musaeum Hungaricum. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi
dokumentációja. Konferencia, tanulmánykötet és vándorkiállítás

Vataščin Péter
Confronting with the Self, Confronting with the Other. Is Reconciliation Possible
in the Balkans? Suočavanje sa sobom, suočavanje sa drugim. Da li je moguće
pomirenje na Balkanu? (Belgrád, 2014. október 30–31.)

Vataščin Péter
Naučno istraživanje migracija u Srbiji: problemi i inicijative – okrugli stol
(Belgrád, 2014. december 8.)

Voigt Vilmos
A kulturális örökségek szemiotikája – az eredetiségtől a modern közzétételig
(Isztambul, 2015. május 8–9.)

Gräber, Hanna Lena – Obermüller, Alexandra – Osse, Johanna –
Schwark, Josephine – Seidler, Hannah Katinka – Trott, Adam Ruebsaat
Interkonfessionelle und ethnische Dynamiken in der Slowakei.
Unsere Exkursion nach Komorn im Mai 2015

Liszka József
Két tudományos tanácskozás Freiburgban

Liszka József
„Hegyet hágék, lőtőt lépék…” Konferencia Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós emlékére (Balassagyarmat, 2015. november 3–4.)

Klamár Zoltán
Népszokások – mentés másként (Topolya, 2015. november 14.)

KÖSZÖNTŐK

Klamár Zoltán
Juhász Antal nyolcadik X-e

Prosser-Schell, Michael
Walter Hartinger zum 75. Geburtstag

Klamár Zoltán
Attila 75

Liszka József
Egy házaspár jubileumára. Verebélyi Kincső és Voigt Vilmos köszöntése

Klamár Zoltán
Barna Gábor 65 éves

Klamár Zoltán
Tudományunk Pistije 65 éves

Liszka József
Tri prvé dámy súčasnej slovenskej etnológie. Zdravica Marte Botikovej,
Izabelle Danterovej a Hane Hlôškovej)

Liszka József
A termésbetakarító. Szubjektív sorok Klamár Zoltán hatvanadik születésnapjára

In memoriam

Voigt Vilmos
Dégh Linda emlékezete (1918–2014)

Liszka József
Friedrich Karl Azzola (1931–2014)

Liszka József
Egy átutazó emlékére. Körmendi Géza elment (1929–2015)

Silling István
Elment az imádságos asszony. Emléksorok Erdélyi Zsuzsanna halálára

Szarka László
Ilyés Zoltán (1968–2015)

A kötet szerzői – Zoznam autorov – Liste der Verfasser