szombat, július 13, 2024

Topolya 2017, 88 p. /Vajdasági helytörténet adattár 1./ ISBN 978-86-920739-1-5

Fontos forráskiadvány jelent meg Bárth János tollából, amely munka a bácskai magyar reformátusok
19. század eleji életéről ad képet. 1819-ben, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Báthori Dávid tartott vizitációt négy bácskai falu, Pacsér, Ómoravica, Feketehegy és Piros gyülekezeteit meglá- togatva. A vizitáció dokumentumait a budapesti Ráday Levéltárban vizsgálta a szerző. A forrásanyagot a Református bácskai magyarok és az 1819. évi egyházlátogatás című tanulmánya vezeti be, amelyben képet rajzol a települések lakossági arányairól, azon belül a felekezeti megoszlásról, majd kitér az 1819. évi püspöki látogatás kapcsán felvett prédikátori válaszokra, prédikátori és tanítói díjlevelekre és a refor- mátus iskolák tanulóinak névsoraira. A vizitációs dokumentumok mellé szómagyarázatokat is készített a szerző.