csütörtök, június 20, 2024

Rólunk – O nás – Über uns

Acta Ethnologica Danubiana (Komárom–Somorja 2000-től): a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának az évkönyve. Amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrája kutatásának legfrissebb eredményeiről (tanulmányok, kisebb közlemények, könyvismertetések, hírek formájában) számot ad, rendszeresen közöl általában a Duna-medence népeinek népi kultúráját bemutató írásokat is. Különös súlyt helyez az interetnikus kapcsolatok, továbbá a változásvizsgálatok és a szakrális néprajz kutatási eredményeinek a közreadására. A szlovákiai magyar és magyarországi szerzők munkáit rendesen szlovákul vagy valamilyen világnyelven (németül, angolul), a nem magyar szakemberek (főleg szlovákok, csehek, osztrákok, németek) dolgozatait pedig magyarul adja közre. Jelentős az annotációs, recenziós rovata, amely egy-egy számban több tucatnyi közép-európai néprajzi jellegű publikációt ismertet. Szerkeszti Liszka József, a szerkesztő munkatársa L. Juhász Ilona.

Acta Ethnologica Danubiana, ročenka Výskumného centra európskej etnológie v Komárne informuje o najnovších výsledkoch výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor prezentácii ľudovej kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti. Pravidelne publikuje správy, recenzie kníh z okruhu národopisu, európskej etnológie a príbuzných vedných disciplín. Publikačnými jazykmi sú maďarčina, slovenčina a nemčina (resp. angličtina). Redaktorom je József Liszka, spolupracovníčkou redaktora je Ilona L. Juhász.

Acta Ethnologica Danubiana ist Jahrbuch des Forschungszentrums für Europäische Ethnologie in Komorn (Komárom/Komárno, Slowakei). Berichtet über die neuesten Ergebnisse der ungarischen Volkskunde in der Slowakei; es steht aber auch offen für Forschungen zur Volkskultur der anderen Ethnien im gesamten Donauraum. In Übereinstimmung mit den Forschungsprioritäten des Forschungszentrums für Europäische Ethnologie beschäftigt sich mit den außerordentlich vielfältigen Themenkreisen der sakralen Volkskultur. Außerdem ist die Präsentation der neuen Ergebnisse der Interethnik- und Gegenwartsforschung sehr wichtig. Regelmassig berichtet über neuesten Ereignissen des Faches, sowie bringt auch Buchbesprechungen und Rezensionen. Die Publikationssprachen sind ungarisch, slowakisch und deutsch (bzw. englisch). Herausgegeben von József Liszka, redaktionelle Mitarbeit: Ilona L.
Juhász.