vasárnap, július 21, 2024

Rudabánya: Érc- és Ásványbányászati Múzeum , 2004, 92 p.

Uzsoki András muzeológus, archeológus, a győri, veszprémi, tihanyi múzeumok munkatársa, igazgatója e munkájában – mint ahogy a címben is utal rá – az aranymosás történeti áttekintését és folyamatát foglalja össze. Dolgozatában a Közép-Európában ismert eljárásokat tekinti át, s több történeti párhuzamot is hoz Svájcból illetve a Rajna-, a Dráva-, a Mura-mellékről, valamint természetesen a Szigetközből és a Csallóközből. Előbb a nevezett térségben folytatott aranymosás történeti áttekintésével ismerkedhetünk meg, majd a különféle eljárásokba avatja be az Olvasókat a szerző. Mint később írja, „a Duna aranyát nemcsak a folyó mentén élők óhajtották felkutatni és kitermelni maguknak: több esetben uradalmi és állami kísérletek is történtek az aranymosásból elérhető nyereség felmérése céljából.” Az állami kutatásokat és aranymosási kísérleteket a Szigetközből és a Lovadi rétről hozott példákon keresztül mutatja be. Rövid betekintést nyerhettünk az aranymosást követő kémiai eljárásokba, végezetül az aranyászeszközök tárgyszerű leírásával ismerkedhetünk. A rajzokkal és fényképekkel illusztrált kiadvány sok, a témával foglalkozó kutatók számára hasznos információval szolgál. A könyvet gazdag irodalomjegyzék, továbbá Függelék – melyben két, kevésbé ismert 19. századi tudósítást olvashatunk a magyarországi aranymosásról – és a szerző szakmai életrajza zárja.