péntek, június 14, 2024

Hlôšková, Hana ed. Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc

Bratislava: Ústav etnológie SAV–Národopisná spoločnosť Slovenska–Slovenský komitét slavistov 2011, 248 p. ISBN 978-80-970743-0-2

Viera Gašparíková, a szlovák mesekutatás nagyasszonya (eddigi) életművének bibliográfiáját köszönhetjük Hana Hlôšková szervező és szerkesztő munkájának. Maga a publikáció hat nagyobb egységre tagolódik: az első blokkban életrajzi vonatkozású szövegek olvashatóak, mégpedig Viera Gašparíková rövid esszéjével nyitva arról, hogyan találkozott a népmesével, majd Hana Hlôšková méltatása következik szlovákul és németül. Ezt követően a szlovák népmesék három kötetének11 a megjelenése kapcsán elhangzott különféle laudációk, levéldokumentumok, bemutató szövegek sorakoznak (Sabine Wienker-Piepho, Roland Kahn, Siegfries Armin, Gabriela Kiliánová, Ondrej Krupa), s végezetül pedig Gašparíkovának az európai mese-díj (Europäischer Märchenpreis) átvételekor, 2008-ban elhangzott német nyelvű köszönőbeszéde olvasható szlovákul.
Ezt követi a szigorú értelemben vett bibliográfiai rész, amely a következő tizenkét nagyobb egységbe tagolva sorakoztatja fel Viera Gašparíková irodalmi munkásságát: tudománytörténet; elmélet és módszertan; népi kultúra; folklór, népköltészet; népi próza; a népi próza műfajai; gyermekirodalom; népi elbeszélők, verselők; népdal; szerkesztői tevékenység; fordítás; a szerzőről szóló irodalom. Ezek a nagyobb tematikai blokkok aztán tovább tagolódnak. Hogy milyen elvek alapján, azt Viera Gašparíková fő műfaja a mese (jelen esetben népi próza, ľudová próza összefoglaló cím) alá sorolt könyvészet belső tagolásán mutatom be, miközben hangsúlyozni szeretném, hogy a szűkebben vett jelzett témához további könyvészeti adatokat például a tudománytörténet (0. Historiografia) és az elmélet és módszertan (1. Teória a metodológia) című tematikai egységekben is találni: 5.1. A népi próza problematikája; 5.1.1. Önálló munkák; 5.1.2. Tanulmányok; 5.2. Összehasonlító kutatás; 5.3. Folklór és irodalom; 5.4. Folklór és nyelv, a folklór poétikája; 5.5. Katalógusok; 5.6. Recenziók. Ezt követi a következő egység, a népi próza fajtái és műfajai címen, ami a következőképpen folytatódik: 6.1. Mesék; 6.1.1. A népmesék problematikája; 6.1.2. Mesekiadások; 6.1.3. Recenziók. Mindeközben a szerző munkáiról szóló recenziók, ismertetések, fontosabb hivatkozások az adott bibliográfiai tételnél találhatóak (a jobb űttekinthetőség kedvéért talán praktikusabb lett volna ezeket az adatokat valamivel kisebb betűkkel szedni).
A könyvészeti részt az egyéb szakmai tevékenység (konferenciarészvételek, rádiós és televíziós szereplések, szakmai társaságokban való tevékenység, díjak, kitüntetések stb.) dokumentálását tartalmazó jegyzékek követik, majd fényképmelléklet és névmutató zárja a kötetet.
A szöveges folklórban csak kicsit is járatos olvasó számára persze egy pillanatig nem volt kétséges, hogy Viera Gašparíková milyen jelentős mértékben gazdagította a szlovák (és azon keresztül, a mellett) az európai folklorisztika népmeséről, népi prózáról alkotott ismereteit. Eddigi életművének ily módon való együttlátása, együttláttatása azonban mégis lehengerlő. Köszönet ezért, elsősorban persze neki, másodsorban Hana Hlôškovának, aki a kötet megszületése körül ily eredményesen bábáskodott!