szombat, július 13, 2024

Acta Ethnologica Danubiana 15

Az Etnológiai Központ Évkönyve
2013

Szerkesztette
Liszka József

Nemzetközi szerkesztőbizottság
Elnök: Voigt Vilmos (Budapest, H)
Társelnök: Köstlin, Konrad (Wien, A)

Botiková, Marta (Bratislava, SK), Halász Albert (Lendava, SLOV), Keményfi Róbert (Debrecen, H), Keszeg Vilmos (Cluj–Napoca, R), Lábadi Károly (Osijek, HR), Lozoviuk, Petr (Dresden, D/Liberec, CZ) Prosser-Schell, Michael (Freiburg, D), Seifert, Manfred (Dresden, D), Silling István (Subotica, Serbia), Sopoliga, Miroslav (Svidník, SK)

A szerkesztő munkatársa
L. Juhász Ilona

Tartalom:

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

BAUSINGER, HERMANN:
Hamupipőke. A mesei jelképek problematikájához
VAJDA, LÁSZLÓ:
A kutatási etikáról… (Összefoglalás)

A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései c. nemzetközi konferencia előadásaiból
Z prednášok medzinárodnej konferencie Aktuálne otázky folkloristiky v strednej európe
Aus den Vorträgen der internationalen Tagung Aktuelle Fragen der Folkloristik in Mitteleuropa

VOIGT VILMOS:
Az aktuális közép-európai terminátor a folklorisztikában
KREKOVIČOVÁ, EVA:
Aktuálne otázky stredoeurópskej folkloristiky
VEREBÉLYI KINCSŐ:
A szokáskutatás lehetősége az európai etnológia keretében és azon túl
BARNA GÁBOR:
Boldog Margit szentté avatási ügye 20. századi levéltári forrásainak értelmezéséről
MAGYAR ZOLTÁN:
A történeti monda-hagyomány klasszifikációs lehetőségei a recens folklórgyűjtések tükrében
L. JUHÁSZ ILONA:
„Terepkutatás“ az interneten – módszerek és lehetőségek. A Halloween példája
UHLÍKOVÁ, LUCIE:
A cseh Tudományos Akadémia etnológiai intézete brünni osztálya etnomuzikológiai kutatásainak hagyományai és kilátásai (Összefoglalás)
FROLCOVÁ, VĚRA:
Etnomuzikológia, szlavisztika és tudományközi himnológia. A cseh népdalkutatás integrált kutatásának lehetőségei közép-európai perspektívában (Összefoglalás)
BYDŽOVSKÁ, IVA:
A ponyvanyomtatványok digitális adatbázisa (Összefoglalás) – „Špalíček”
HLÔŠKOVÁ, HANA:
A hitelesség jelensége a folklorizmus kontextusában (Összefoglalás)
KLAMÁR ZOLTÁN:
A folklorizmus mint társadalmi jelenség tudományos értelmezése a délszláv térségben
LISZKA JÓZSEF:
Színpadtól a múzeumig. egy szlovákiai magyar népi kultúra megkonstruálására tett kísérletek

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK
Gerndt, Helge: Wissenschaft entsteht im Gespräch. Dreizehn volkskundliche Porträts (Liszka József)
Glässer Norbert szerk.: Óbecse a polgárosodás útján (Klamár Zoltán)
Híd 77, 2013/10 (Klamár Zoltán)
Hlôšková, Hana–Pospíšil, Ivo–Zelenková, Anna ed.: Slavista Jiří Horák  kontexte literatúry a folklóru I–II. (Liszka József)
Jahrbuch für Europäische Ethnologie. (L. Juhász Ilona)
Jõeste, Kristi–Ehin, Kristiina: Kirjatud teekond (Pomozi Eda)
Miskolczy Ambrus: „Tiszta forrás” felé… Közelítések Bartók Béla és a Cantata profana világához (Tóth Piroska Anna)
Nebojszki László: A katymári Vodica. Uõ.: Szakrális kisemlékek Katymáron (Verebélyi Kincsõ)
Tari Lujza: Szlovákiai magyar népzene (Voigt Vilmos)
KRÓNIKA
LISZKA JÓZSEF:
A hatvan éves B. Kovács istván köszöntése
ÖRSI JULIANNA:
The Place and Role of the Family in Local Society. Interdisciplinary conference in Szolnok
SZABÓ ANIKÓ:
Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok konferenciája (Topolya, 2013. szeptember 7.)
L. JUHÁSZ ILONA:
Emlékezet – történelmi tudat – marginalizáció – identitás (Prága, 2013. szeptember 23–24.)
–lj– : Forum Hungaricum iV. (ilók, 2013. október 9–13.)
KLAMÁR ZOLTÁN:
Kultúra és identitás interetnikus közegben (Temesvár, 2013. november 21–23.)
IN MEMORIAM
SZALAY OLGA: Ág Tibor búcsúztatása