csütörtök, június 20, 2024

Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok konferenciája

(Topolya, 2013. szeptember 7.)

Topolya immár hetedik alkalommal volt házigazdája a fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok ez évi, sorrendben hetedik konferenciájának, amely a Kiss Lajos Néprajzi Társaság és a Topolyai Múzeum közös szervezésében szeptember 7-én a Topolyai Múzeumban valósult meg.
A házigazdák részéről Topolya első embere, Kókai Mernyák Melinda polgármester és a Topolyai Múzeum vezetője, Gazsó Hargita múzeumpedagógus köszöntötte az egybegyűlteket. A polgármester üdvözölte a tudományos célzattal életre hívott kezdeményezést, a megjelenteket, ismertette a közép-bácskai kisváros és közössége jellemzőit. A múzeumpedagógus mindenekelőtt saját, e konferenciához kutatóként, előadóként kötődő személyes tapasztalatairól, azok utóéletéről számolt be. Tarnóczy Mariann, az MTA Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, az elismerés hangján szólt, buzdította a jelenlévőket, majd felolvasta Paládi Kovács Attila akadémikus köszöntőlevelét, amelyben egyebek között arról is szólt a levélíró: a fiatal kutatók végezzék hasonló alázattal néprajzkutatói tevékenységüket, mint elődeik, Borús Rózsa, Harkai Imre és Tóth Ferenc topolyai néprajzkutatók tették. Liszka József, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának igazgatója a kutatók személyes találkozásának és tapasztalat-, illetve eszmecseréjének fontosságáról szólva azt is kiemelte: lényeges nemcsak a sajátunk, hanem más népek kultúrájának a mind teljesebb megismerése is, erre és ehhez hasonló konferenciákra szerb, szlovák és más külföldi kutatók meghívása. Szövegünk címében Szőke Annának, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnökének gondolatát idéztük, aki bevezetőjében leszögezte: ez a konferencia a felfedezésről, a kérdésfelvetésről szól. Arról is tájékoztatott, hogy a tanácskozásra jelentkezett fiatal néprajzkutatók, kulturális antropológusok, néptáncosok, szociológusok, pszichológusok néprajzi, demográfiai és szociális kérdésekre épített kutatásaik során vizsgált, feldolgozásra kerülő témaköreikben etnikai, kisebbségi, vallási vagy kulturális közösségek megismertetését, bemutatását vállalják. A jelenkor feltáróinak nevezte a Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok VII. konferenciáján megjelent fiatal előadókat: Alács Mártont, Cvetanović Milant, Csillik Blankát, Cs. Tóth Gabriellát, Frauhammer Krisztinát, Fülöp Tiffanyt, Horváth Pétert, Juhász Szécsi Viktóriát, Kákai Emesét, Kalina Veronikát, Kavecsánszky Mátét, Kukár Barnabás Manót, Móser Tamást, Nagyillés Anikót, Rácz Krisztinát, Rácz Márkot, Szoboszlai-Gáspár Istvánt, Szűcs Brigittát, Terendi Viktóriát, akiktől a jövő nemzedéke nélkülözhetetlen forrásanyagot kap. A konferencia felkért előadói között dr. Glässer Norbert, Lovra Éva és Mátéffy Attila értekezett a plenáris előadások sorában. A rendezvényen a kishegyesi Szajkó népdalkórus működött közre, bácskai népdalokkal való fellépéseik biztosítottak keretet a konferencia megnyitórészének és plenáris ülésszakának. A topolyai Kray-kastélyban zajló tanácskozáson tizenkilenc fiatal kutató hat, Silling István, Liszka József, Glässer Norbert, Beszédes Dévavári Valéria, Raffai Judit és Kónya Sándor által elnökölt szekcióban ismertette kutatási eredményeit, amelyek többsége – Szőke Anna véleményezése szerint – mindenekelőtt a vallási néprajz területéről hozott anyagra és az identitás kérdését elemző, a hovatartozás kutatásait boncolgató vizsgálatokra alapoz. A tanácskozás ideje alatt a helyszínen kiállítás nyílt vajdasági néprajzkutatók legfrissebb publikációiból, a SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének kiadványaiból, továbbá röviden körvonalazódott a jelenlévők számára Liszka József és Juhász Ilona szlovákiai magyar néprajzkutatók tudományos kutatási területe, eredményei és a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának kiadói tevékenysége is.