csütörtök, április 18, 2024

Nyelvi, kulturális és társadalmi átalakulások mint a migrációs folyamatok következményei

A veszprémi Pannon Egyetem Germanisztikai és Fordítástudományi Intézete, a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára és a barnagi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezésében, a veszprémi Egyetemi Könyvtár Kováts-termében került megrendezésre az a kétnyelvű konferencia, amely első sorban a Dunántúl és a kapcsolódó térségek migrációs folyamatainak következményeit taglalta. A magyarországi, németországi, szlovákiai és lengyelországi résztvevők interdiszciplináris megközelítésben a nyelvészet, a történet- és néprajztudomány, a szociológia, a demográfia, illetve irodalomtudomány aspektusaiból közelítették meg a problematikát. Most csak a tágabb értelemben vett néprajzi, etnológiai, folklorisztikai jellegű előadásokat kiemelve említem meg a freiburgi Kelet-Európai Németek Néprajzi Intézete (Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, korábban: Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde) két munkatársa, Schell Csilla és Michael Schell-Prosser referátumát. Mindketten egy, részben elfeledett néprajzkutató, Bonomi Eugen (Jenő) munkásságára alapozták mondandójukat. Michael Schell-Prosser a freiburgi intézetben fellelhető Bonomi-hagyaték néhány, a Buda környéki németek elbeszélőkultúrájára vonatkozó adatot elemzett (Die Aufzeichnungen sagenhafter Erzählstücke von Jenő Bonomi und Anna Loschdorfer im IVDE Freiburg. Minderheitenvolkskunde der 1930er Jahre in Ungarn aus heutiger Sicht), míg Schell Csilla Bonomi fennmaradt és Freiburgban hozzáférhető kiterjedt levelezését ismertette (Der Forscher korrespondiert mit seinen Gewährspersonen. Eugen Bonomis gemischtsprachige Briefe aus dem Bestand des IVDE). S. Lackovits Emőke a Veszprém környéki német falvak szakrális kisemlékeit mutatta be („Isten dicsőségére emeltették a németbarnagi buzgó hívek…” A szabadtéri szakrális tér a Balaton-felvidéki német közösségekben). Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatóhelyettese gazdag levéltári anyaggal alátámasztott előadásában a tájhasználat migráció következtében bekövetkezett változásairól beszélt. Liszka József, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának az igazgatója a Szöveges folklór a nyelvhatáron című előadásában néhány folklórműfajnak (mesének, balladának, anekdotának, viccnek stb.) a nyelvhatárokat átívelő terjedési mechanizmusairól beszélt.
A kétnapos konferenciát a Veszprém környéki német falvak meglátogatását célzó tanulmányi kirándulás zárta. Ennek keretében a konferencia közreműködői részt vehettek a Barnag újratelepítése 300. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen, amelyen a badeni őshazából érkezett vendégek is jelen voltak.
A rendezők a konferencián elhangzottakat a közeljövőben egy kétnyelvű kötetben is közre kívánják adni.