szombat, május 18, 2024

Acta Ethnologica Danubiana 18 – 19

Az Etnológiai Központ Évkönyve
2017

Szerkesztette
Liszka József

Nemzetközi szerkesztőbizottság
Elnök: Voigt Vilmos (Budapest, H)
Társelnök: Köstlin, Konrad (Wien, A)

Botiková, Marta (Bratislava, SK), Halász Albert (Lendava, SLOV), Keményfi Róbert (Debrecen, H), Keszeg Vilmos (Cluj–Napoca, R), Lábadi Károly (Osijek, HR), Lozoviuk, Petr (Dresden, D/Liberec, CZ) Prosser-Schell, Michael (Freiburg, D), Seifert, Manfred (Dresden, D), Silling István (Subotica, Serbia), Sopoliga, Miroslav (Svidník, SK)

A szerkesztő munkatársa
L. Juhász Ilona

Tartalom:

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

VOIGT VILMOS: Magyar néprajz – magyar nemzetrajz? A kezdetektől az első világháborúig

VEREBÉLYI KINCSŐ: Beszéd a cselekvés keretében (Összefoglalás)

SCHELL CSILLA: „Egy magyarul megfogalmazott levél vétele töltött el csodálkozással…” A Budai hegyvidékről kitelepítettek levelezésnyelvének választásához (Egy dokumentáció előmunkálatai)

BÓLYA ANNA MÁRIA: Dionüszosz utazásai. Kereszténység előtti elemek a macedón és szlovák hagyomány téli alakoskodó ünnepeiben

RISKÓ KATA: Cigányzene városon és falun. Kapcsolatok a hagyomány különböző rétegei között

 

KÖZLEMÉNYEK

LISZKA JÓZSEF: A szakrális kisemlékek dokumentációja a komáromi Etnológiai Központban (Összefoglalás)

BENDÍK MÁRTA: A három Túr szakrális kisemlékei – Malé sakrálne pamiatky troch Túroviec (Resumé)

PSENÁK EMESE: Párkány környéke szakrális kisemlékei

TURCSÁNYI DÁNIEL: Bély község szakrális kisemlékei

KLAMÁR ZOLTÁN: Ájtatos híveknek adakozásából… A szakrális térfoglalás kisemlékei Magyarkanizsán

 

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK

Bartha Elek szerk.: A néprajztudomány professzora (Majdán János);
Csorba Béla: Ez olyan mondás. Szólások, szóláshasonlatok, közmondások, helyzetmondatok és más állandósult szókapcsolatok Temerinből (Klamár Zoltán);
Fehér Viktor: Szokáskutatás Verbicán. Az egyházaskériek születési, házasságkötési és temetkezési szokásai (Klamár Zoltán);
Heppner, Harald–Zalaznik, Mira (Hg.): Provinz als Denk- und Lebensform. Der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert (Prosser-Schell, Michael);
Horváth Csaba–Imre Lászlóné–Majdán János–Varga Gábor szerk.: Ezerarcú vasút (Varga Balázs);
Hoyer, Jennifer: Die Tracht der Fürstin. Maria Anna zu Schaumbirg-Lippe und die adalige Trachtenbegeisterung um 1900 (Liszka József);
Kiliánová, GAbriela–Zajonc, Juraj: 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied (Hana Hlôšková);
Kovács Mária: Volt egyszer egy Ustorka (Klamár Zoltán);
Raffai Judit: Mesemondók és mesetípusok. Értekezés a vajdasági magyar mesemondásról (Klamár Zoltán);
Silling Léda: Piacok, vásárok, emberek. Néprajzi tanulmányok a Vajdaságból (Vataščin Péter);
Silling István–Hágen Ádám szerk.: Nyugat-Bácska kollégium (Klamár Zoltán);
Szigethi András: A szellem anyajegyei — Lermontovtól Ulickajáig (Cs. Jónás Erzsébet)

 

KRÓNIKA

L. JUHÁSZ ILONA – LISZKA JÓZSEF összeáll.: Az Etnológiai Központ 20 éve. Kronológia

L. JUHÁSZ ILONA összeáll.: Az Etnológiai Központ belső munkatársainak szakmai bibliográfiája (1997-2017)

DANTER IZABELLA: A galántai régió hagyományos népi kultúrája. A Galántai Honismereti Múzeum új állandó néprajzi kiállítása

CSÜTÖRTÖKYOVÁ, DITA: Výstava Maliara Slovácka v 19. a 20. storočí v Záhorskom múzeu v Skalici

LISZKA JÓZSEF: Zoboralja Múzeum nyílt Alsóbodokon

PAULOVIČOVÁ, ZUZANA: Mochovce – spomienka na zaniknutú obec. Mohi – emlékezés egy eltűnt településre

AGÓCS ATTILA: Áttört faragású bútor a Palócföld szlovákiai részén és azon túl

L. JUHÁSZ ILONA: A murányi kőedény emlékezete. A rozsnyói Bányászati Múzeum időszaki kiállításáról

VATAŠČIN PÉTER: A népi vallásosság közép-európai kontextusban. Etnológiai és folklorisztikai aspektusok

 

IN MEMORIAM

LISZKA JÓZSEF: Karcsi