péntek, február 23, 2024

(Összefoglalás)

A héber Tophet szó nyolc alkalommal fordul elő a héber bibliában és egy Jeruzsálem határain kívüli, ma már nem beazonosítható, gyermekáldozatok színteréül szolgáló helyet jelöl. Magának a kifejezésnek az etimológiája egyelőre meggyőzően nem bizonyított. A sok eddigi javaslatot, amelyeket jelen tanulmány kronológiai rendben ismertet, alapvetően a rítustól való elhatárolódás motiválta, ahogy azt a bibliai szerzők is teszik, anélkül, hogy az említett áldozati kultusz nyugatszemita kontextusban való megértésére vagy a szó morfológiai-fonetikai magyarázatára törekednének. Mindezek alapján a szógyökér (wpy), amit keresünk, a héberben nincs meg. Ezért más szemita nyelvekből, különösen a klasszikus arabból vagy a klasszikus etiópiaiból indulhatunk ki. Ezekből adódik egy megnevezés, amely a fogadalom beváltásának a helyszínére vonatkozik, tehát egy „fogadalmi helyre”, ahol tudniillik maga a kultikus cselekvés, a fogadalom motiválta gyermekáldozat bekövetkezik. Végezetül, egy kis kitérővel, hasonló módon elemez a szerző egy, mind ez idáig etimológiai vizsgálatnak alá nem vetett héber kifejezést (Mophet), amelyet a bibliafordítások általában „(isteni) csoda”-ként adnak vissza. Ugyanabból a szótőből (wpy) kiindulva „(egy isteni ígéret) beteljesülése”-ként fordíthatjuk. Ez az értelmezés mind morfológiai, fonetikai, mind szemantikai értelemben elfogadhatóbbnak tűnik, mint a korábbi javaslatok.

(Liszka József ford.)