csütörtök, június 20, 2024

Az Etnológiai Központ Évkönyve 7.

Szerkesztette
Liszka József

Magyar fordítások
Gaál Ida, Liszka József, Végh Annamária

A szerkesztő munkatársa
L. Juhász Ilona
Bagin Árpád

Tanulmányok

Beitl, Klaus
Európától Európáig. A bécsi Osztrák Néprajzi Múzeum útjai.

Borsos, Balázs
Az új Stewardra várva. Ökológiai antropológia és neoevolucionizmus (Összefoglalás)

Frolec, Václav
Közép- és Délkelet-Európa, mint kulturális tér: a népi kultúra dimenziói

Liszka József
„Kedves szent tölgy!” Adalékok egy modern „fakultusz” kialakulási lehetőségéhez

Lukács, László
Az adventi koszorú elterjedésének történetéhez (Összefoglalás)

L. Juhász, Ilona
A permonyík. A bányaszellem és bányamanó egy gömöri bányásztelepülés,
Rudna hiedelemvilágában (Összefoglalás)

Ambrus Vilmos
Amatőr színjátszás Ipolyfödémesen

Viga Gyula
A változó és változatlan. A hagyományos gazdálkodás, a paraszti társadalom és kultúra változásának főbb vonásai a Bodrogközben a 19–20. században

Közlemények

Bagin Árpád
Ógyalla és Bagota kataszterének szakrális kisemlékei.

Tóth Annamária
Szakrális objektumok az abaúji Hegyköz településein

Lukács Miklós
Az építőáldozat mondája Gobelsburgban

Könyvismertetések, annotációk

Krónika

Háztörténetek. Veszprém, 2004. október 12–13. (Márkusné Vörös Hajnalka)
„Krisztus-kereszt az erdőn…” Bevezető gondolatok a Megszentelt emlékeink c. kiállítás képeihez Zentán (Liszka József)
Magyar Néprajzi Fórum. Kolozsvár, 2005. április 28–30. (Pusko Gábor)
A tornaljai Kulturális Antropológiai Műhely hat (öt) éve (Pusko Gábor)
Állíttatott keresztínyi buzgóságbul. Szakrális kisemlékek Dél-Szlovákiában.
A komáromi Etnológiai Központ fényképkiállítása
Walter Hartinger 65 éves (Liszka József)