péntek, június 21, 2024

Acta Ethnologica Danubiana 14

Az Etnológiai Központ Évkönyve
2012

Szerkesztette
Liszka József

Nemzetközi szerkesztőbizottság
Elnök: Voigt Vilmos (Budapest, H)
Társelnök: Köstlin, Konrad (Wien, A)

Botiková, Marta (Bratislava, SK), Halász Albert (Lendava, SLOV), Keményfi Róbert (Debrecen, H), Keszeg Vilmos (Cluj–Napoca, R), Lábadi Károly (Osijek, HR), Lozoviuk, Petr (Dresden, D/Liberec, CZ) Prosser-Schell, Michael (Freiburg, D), Seifert, Manfred (Dresden, D), Silling István (Subotica, Serbia), Sopoliga, Miroslav (Svidník, SK)

A szerkesztő munkatársa
L. Juhász Ilona

Tartalom:

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

GAŠPARÍKOVÁ, VIERA: A szlovák prózai szövegfolklór a múltban és ma
VOIGT VILMOS: Németországból, Ausztrián keresztül Magyarországra. Grimm hatás a magyar népmesére
BALOGH-MAJOR CSILLA: Adalékok a szlovák és magyar népmesék összehasonlító vizsgálatához (Összefoglalás)
AGÓCS ATTILA: Jegyzetek a gömöri cigányság varázsmeséinek interetnikus vonatkozásaihoz
VAS KINGA: Fehérlófia és a mese morfológiája
L. JUHÁSZ ILONA: Esküvő és lakodalom a temetőben. Adalékok a zsidó néphithez (Összefoglalás)
SZILÁGYI ZSÓFIA JÚLIA: A boldogasszonyi kálváriahegy
BENDÍKNÉ SZABÓ MÁRTA: Emlékjelek és szakrális kisemlékek Szetén
KLAMÁR ZOLTÁN: Szakrális kisemlékek a Galga mentén. A katolikusok vallásos tájszervező és tájhasználó tevékenysége
SILLING ISTVÁN: A Bácska legrégebbi kápolnái. Legendák, mondák, igaz történetek, dokumentumok vallomásai

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK

Botík, Ján: Dolnozemskí Slováci. Tri storočia vysťahovaleckých osudov, spôsobu života a identity Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku (Liszka József)
Deáky Zita: „Jó kis fiúk és leánykák”. A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon (Bárth Dániel)
Droppová, Ľubica–Krekovičová, Eva: Počujte panny, aj vy mládenci… Letákové piesne zo slovenských tlačiarní. (Liszka József)
Ethnologia Slovaca et Slavica 34 (Liszka József)
Hlôšková, Hana: ed. Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. (Liszka József)
Janich, Nina: Werbesprache. Ein Arbeitsbuch (Dóra Lócsi)
L. Juhász Ilona: Rítusok, jelek, szimbólumok. Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből (Koncz Klaudia)
Kerezsi Ágnes: Az uráli népek néprajza (Baranyovics Borisz)
Lakatos Menyhért: Füstös képek (Baranyovics Borisz)
Novotný, Jiří–Secká, Milena–Sedlická, Kateřina–Woitsch, Jiří: Český lid. Etnologický časopis 1946–2000. Bibliografie (Liszka József)
Soós Sándor: „Kontár ujjak faragdálták, de nem a kontár áhítat…” Út menti szakrális emlékek. Esztergom-Budapesti Egyházmegye. Dunakanyar–Pilis (Csonka Ákos)
Tóth, Ágnes: Rückkehrer nach Ungarn 1946–1950. Erlebnisberichte ungarndeutscher Vertriebener (Csilla Schell–Michael Prosser-Schell)
Uther, hans-Jörg: Handbuch zu den „Kinder- und Hausmärchen” der Brüder Grimm. Entstehung–Wirkung–Interpretation (Liszka József)
Villányi Péter: Mácsai huncutságok (Klamár Zoltán)

KRÓNIKA

LISZKA JÓZSEF: Viga Gyula hatvanadik születésnapjára
VOIGt VILMOS: Rákosi60@neprajz.hu
LISZKA JÓZSEF:„Az élet értelmének megértése – a sajátunkat és a másokét is beleértve” – Beszélgetés Marta Botiková professzorasszonnyal, a pozsonyi Comenius – Egyetem Bölcsészettudományi Kara Etnológiai és Kultúrantropológiai tanszékének vezetőjével
ŠIMEKOVÁ, LINDA: Oslavy na pôde najstaršej katedry etnológie na Slovensku
PROSSER-SCHELL, MICHAEL: Vom triglav bis zum Ararat: Symbolische Kristallisationsphänomene der Naturwelt in ehemaligen Siedlungsregionen mit Deutschen im östlichen Europa.
L. JUHÁSZ ILONA: Forum Hungaricum III. Nemzetiségek és kisebbségek a Duna–Kárpátok régióban (Komárom, 2012. október 18–20.)
BARANYOVICS BORISZ: A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései (Komárom, 2012. november 9–10.)
LUKÁCS LÁSZLÓ: Soňa Švecová magyar kitüntetése

IN MEMORIAM

JAKUBÍKOVÁ, KORNÉLIA: Za Prof. PhDr. Jánom Komorovským, CSc. (1924–2012)
GECSE ANNABELLA: Szabó László tanár Úr emlékére (1939–2012)