csütörtök, június 20, 2024

(Ilók, 2013. október 9–13.)

A berlini Német–Magyar Társaság, a müncheni Keleti Németek Háza, valamint az INTEREG müncheni bázisközpontja közös rendezésében a horvátországi Ilók (Újlak) városában a Forum Hungaricum konferenciasorozat immár negyedik állomására került sor. A berlini, majd budapesti5 és komáromi6 előzmények után, akár jelképesnek is tekinthető módon ismét egy Duna menti település, Horvátország legkeletibb városa adott otthont a rendezvénynek7. A tanácskozássorozat kerettémái mindig a Magyarország és a magyarok, illetve a szomszédaik történeti, néprajzi, politikai stb. kapcsolatai körül mozognak. Idén a konkretizált témakör Horvátország és szomszédai (különös tekintettel Magyarországra) politikai és kulturális kapcsolatrendszere volt. Így a német nyelven zajló tudományos tanácskozás keretében voltaképpen a kelet-közép- és dél-európai népek korai és jelenkori történelmének, néprajzának, politikai sokszínűségének, demográfiai kérdéseinek stb. egy-egy szeletét mutatták be az előadások. A mintegy harminc előadást tematikus blokkokba szervezve hallgathatták és vitathatták meg az Ausztriából, Bulgáriából, Horvátországból, Lengyelországból, Magyarországról, Montenegróból, Németországból, Oroszországból, Romániából, Szerbiából és Szlovákiából érkezett résztvevők. Ezek a tematikus egységek a következő szűkebb vagy tágabb problémakörök köré szerveződtek: a mítoszokhoz való viszonyulások és azok következményei, a határok jelei, az Oszmán Birodalom elleni háborúk, Magyarország török utáni újratelepítése, a szerb társadalom változásai, valamint a regionalizációs és autonómiakoncepciók kérdései.
A Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központját L. Juhász Ilona a Kopjafák a szimbolikus térben. A szlovákiai magyarok példája (Speerhölzer im symbolischen Raum. Beispiel des ungarischen Sprachgebiets in der Slowakei), valamint Liszka József a Személyes és közösségi önreprezentáció a térben. Szakrális kisemlékek állítási alkalmai egy etnikai határövezetben (Persönliche und kollektive Selbstrepräsentation im Raum. Zu Errichtungsanlässen sakraler Kleindenkmäler im ethnischen Grenzgebiet.) című előadásával8 képviselte. A konferencia kiegészítő programjaként a résztvevők a helyszínt biztosító Ilók városa mellett egy tanulmányi kirándulás keretében megismerkedtek a szomszédos Vajdaság (Szerbia) négy etnikumának, a szerbeknek, magyaroknak, ruszinoknak és szlovákoknak egy-egy fontos központi településével is.
A konferencia és annak kísérőprogramjai zökkenőmentes megszervezéséért Theodora Živkovićot (Zágráb), Meinolf Arenset (München) és Klaus Rettelt (Berlin) illeti köszönet.