hétfő, május 20, 2024

Acta Ethnologica Danubiana 15

Az Etnológiai Központ Évkönyve
2014

Szerkesztette
Liszka József

Nemzetközi szerkesztőbizottság
Elnök: Voigt Vilmos (Budapest, H)
Társelnök: Köstlin, Konrad (Wien, A)

Botiková, Marta (Bratislava, SK), Halász Albert (Lendava, SLOV), Keményfi Róbert (Debrecen, H), Keszeg Vilmos (Cluj–Napoca, R), Lábadi Károly (Osijek, HR), Lozoviuk, Petr (Dresden, D/Liberec, CZ) Prosser-Schell, Michael (Freiburg, D), Seifert, Manfred (Dresden, D), Silling István (Subotica, Serbia), Sopoliga, Miroslav (Svidník, SK)

A szerkesztő munkatársa
L. Juhász Ilona

Tartalom:

Liszka József
A Szentháromság ikonográfiája a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékein

Bendíkné Szabó Márta
A palásti Babba-kápolna

Novák László Ferenc
Alsó-Ipoly népe a 18. században 49

Viga Gyula
Zemplén vármegye 18–20. századi forgalmának néhány jellemzője
(Összefoglalás)

L. Juhász Ilona
A naptári ünnepek és az első világháború. Adalékok a húsvéti ünnepkörhöz

Horbulák Zsolt
Pöstyén magyar emlékei

Vataščin Péter
Egy ormánsági törpefalu, Kemse település- és közösségvizsgálata

Nagy, Melinda – Csákyová, Veronika – Mende, Balázs Gusztáv –
Omelka, Radoslav – Bauerová, Mária
Alapanyagok az archaikus DNS izolálásához

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

Bogatirjov, Pjotr Grigorjevics
A karácsonyfa Kelet-Szlovákiában. A néprajzi tényekben bekövetkezett
funkcióváltás strukturális kutatásának kérdéséhez

Könyvismertetések, annotációk

Czégényi Dóra–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc szerk.: Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt és György V. Imola–Keszeg Vilmos–Tekei Erika szerk.: A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások (Keszeg Vilmos); Gyökeres György–Ozogány Ernő: Tejfalusi dőrejárás (Liszka József); Haman, Brigitte: Der Erste Weltkrieg. Wahrheit und Lüge in Bildern und Texten (L. Juhász Ilona); Hedwig, Andreas szerk.: Die Brüder Grimm in Marburg (Liszka József); Patka, Marcus G. Hrsg.: Weltuntergang. Jüdisches Leben und Sterben im Ersten Weltkrieg (L. Juhász Ilona); Rad vojvođanskih muzeja (Klamár Zoltán); Silling István: Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban (Liszka József); Vajda András: Az írás és az írott szó hatalma. Az írás a mindennapokban egy Maros megyei településen, (Molnár Eszter); Végh József: Nepomuki Szent János tisztelete Nyugat-Nógrádban (Liszka József); Voigt
Vilmos: A folklorisztika alapfogalmai (Liszka József) 175

Krónika

Klamár Zoltán
Harkai Imre emlékezete – emlékülés a Topolyai Múzeumban

Klamár Zoltán
Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén

L. Juhász Ilona
Az Etnológiai Központ bemutatkozása a Néprajzi Múzeumban

Liszka József
A Magyar Néprajzi Társaság megalapítása 125. évfordulója

Klamár Zoltán
80 éves az ELTE Néprajzi Intézete

Liszka József
A folklorisztika helyzete és perspektívái a Kárpát-medencében

Liszka József
XI. Ipoly Menti Találkozások

Klamár Zoltán
Közösségek és eurorégiós szellemi kulturális örökség – nemzetközi konferencia

L. Juhász Ilona
21. Nemzetközi Kisemlékkutató Konferencia

Liszka József
Brücke zum Wunderbaren. Von Wallfahrten und Glaubensbildern.
Ausdrucksformen der Frömmigkeit in Ostbayern

Klamár Zoltán
A család és a munka a Duna–Tisza közén élők körében

L. Juhász Ilona
„Népeimhez” – Történetek a nagy háborúból

Agócs Attila
A füleki pálmától a világhírű kakasig. Új állandó kiállítás nyílt a Füleki
Városi Múzeumban

Bendík Béla – XII. Ipoly-nap
L. Juhász Ilona – Liszka József – Egyházi építmények és emlékhelyek a Csallóközben. Fényképek
Klamár Zoltán – Határok, határmentiség a Kárpát-medencében
Liszka József – Nyelvi, kulturális és társadalmi átalakulások mint a migrációs folyamatok következményei
Csanda Gábor – A Fórum Kisebbségkutató Intézet és az Etnológiai Központ estje

Jubileum

Liszka József – A 70 éves Jung Károly köszöntése
Klamár Zoltán – Jung Károly 70 éves. Jegyzetek a köszöntésről és az ünnepeltet köszöntő
Híd folyóirat 88. évfolyamának 6. számáról

IN MEMORIAM

Verebélyi Kincső
Kovács Ákos (1943–2014)
Hlôšková, Hana
Bohuslav Beneš (1927–2014)
Liszka József
A. Kis Béla (1954–2014)