vasárnap, július 21, 2024

Az 1945-ös háborúvég traumája és a népi vallásosság – A Csehországból kitelepített németek hiedelemképzeteiről

A háborús tematikát rendesen a katonai történetírás szemszögéből szokták vizsgálni. A kultúrtörténeti megközelítés általában a háttérbe szorul, noha a problémakörre már 1915-ben és 1945 után is reagált az etnológia bizonyos, az eseményekhez kapcsolódó mágikus eljárások vizsgálatával. A napi tragédiák az embereket arra ösztönözték, hogy a természetfölötti világba meneküljenek, különféle mágikus eljárosokkal, eszközökkel (votív tárgyak, talizmánok) ott keressenek védelmet, segítséget. Ez a tendencia a második világháborút kísérő kataklizma során is megmutatkozott. A tanulmány a freiburgi székhelyű, kelet-európai németek népi kultúráját kutató és dokumentáló intézetben (IVD) felhalmazott, Alfred Karasek által az akkori Csehszlovákiából kitelepített németek körében gyűjtött anyag alapján elemzi a fentebb vázolt problematikát.

A tanulmány magyar nyelven is olvasható: Hiedelemjelenségek és a 20. század történelmi fordulópontjai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2018/1, 121–128. p.

(Liszka József fordítása)