kedd, február 27, 2024

Acta Ethnologica Danubiana 22

Az Etnológiai Központ Évkönyve
2020

Szerkesztette
Liszka József

Nemzetközi szerkesztőbizottság
Elnök: Voigt Vilmos (Budapest, H)
Társelnök: Köstlin, Konrad (Wien, A)

Botiková, Marta (Bratislava, SK); Halász Albert (Lendava, SLO); Keményfi Róbert (Debrecen, HU); Keszeg Vilmos (Cluj–Napoca, RO); Klamár Zoltán (Kartal, HU/Subotica, SRB); Lábadi Károly (Osijek, HR); Prosser-Schell, Michael (Freiburg im Breisgau, DE); Sopoliga, Miroslav (Svidník, SK)

A szerkesztő munkatársa
Vataščin Péter

Tartalom:

Liszka József

Szubjektív (be)köszöntő

Tabula gratulatoria

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Fruntelată, Ioana
A mai román etnológia: hagyományok, témák, gyakorlatok

Kerr, Robert M.
A Gyehenna völgye kifejezéshez (Összefoglalás)

Dencik, Lars
A szlovákiai zsidók világai a két világháború között (Összefoglalás)

Czingel Szilvia
Parancsolat vagy jótétemény a magyarországi filantróp gondolkodásban

Gecse Annabella
Bevezetés a gömöri katolikus települések vallási néprajzi kutatásához

Klamár Zoltán
Szakralitás a térben. A láthatóvá tett láthatatlanról egy napjainkban állított szakrális kisemlék kapcsán

Csanda, Máté
Szárnyfesztáv és projekciós felület – ideológia és testszerűség. KissPál Szabolcs: The Rise of the Fallen Feather (2016) – egy közelítési kísérlet (Összefoglalás)

Magyar Zoltán
Ajándék motívuma a magyar mondaanyagban

Ungváry, Krisztián
A változó tokaji kultúrtáj (Összefoglalás)

Viga Gyula
Tisza, Bodrog, Latorca, Korona és társaik. Bodrogközi kisvendéglők szerepe a táplálkozáskultúra változásában a 20. század utolsó harmadában

Vataščin Péter
„A mintagazdaságok tanítják, nevelik a falvak népét“. A kollektivizáció témája az Új Szó heti- és napilap első évfolyamában

Öllös, László
A többes identitás dilemmái (Összefoglalás)

Molnár, Erzsébet
Kárpátaljai magyarok és németek deportálása 1944 és 1946 között a Szovjetunióba (Összefoglalás)

Geistlinger, Michael
Az ukrán nyelvtörvény hatásai az ukrajnai nemzeti kisebbségekre (Összefoglalás)

Arens, Meinolf
A ruszin nemzet a Duna-medencében. Vágyak és valóságok (Összefoglalás)

Hedrich, Hans
Szelfik a senkiföldjén. Útijelentés a román–ukrán–magyar hármashatárról (2019 szeptembere) (Összefoglalás)

Fehér Viktor
A szabadkai Mini Jugoszlávia lokalitás-termelése

FÓRUM

Horváth, Sz. Franz
Traumata, die nicht vergehen? Ungarische Geschichtsnichtbewältigung

Kapitáňová, Daniela
Az ő Komáromjuk – az én Trianonom

Források

Dokumentumok a (Cseh)szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság első tíz évéhez

Liszka József: a Hírharang első számának beköszöntője

Dániel Erzsébet

Liszka József

Liszka József: Az első tíz esztendő …és ami következhet…

Juhász Ilona összeállítása: A (Cseh)Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság első tíz éve

Könyvismertetések, annotációk

 Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon. Az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918–1921 (A.Gergely András);  Drascek, Daniel szerk.: Kulturvergleichende Perspektiven auf das östliche Europa. Fragestellungen, Forschungsansätze und Methoden. Münster–New York: Waxmann 2017, 206 p. (Liszka József); Eckert, Julia M. szerk.: The Bureucratic Production of Difference. Ethos and Ethics in Migration Administrations (Vataščin Péter); Ethnologia Slovaca et Slavica 41 (Vataščin Péter); Foster Hannah Daisy–Földessy Edina–Hajdu Ágnes–Szarvas Zsuzsa–Szeljak György szerk.: Többszólamú múzeum. Néprajzi múzeumi dilemmák a 21. század elején. (A.Gergely András); Gerndt, Helge: Sagen – Fakt, Fiktion oder Fake? (Liszka József); Hlôšková, Hana szerk.: Milan Leščák – vedec, pedagóg, človek (Liszka József); Kavecsánszki Máté: Tánc és közösség. A társastáncok és a paraszti tánckultúra kapcsolatának elmélete bihari kutatások alapján (A.Gergely András); KissPál Szabolcs: A műhegyektől a politikai vallásig. Magyar trilógia /From Fake Mountains to Faith. Hungarian trilogy / Vom falschen Gebirge zum Glauben. Ungarische Trilogie (A.Gergely András); Lahusen, Thomas–Schahadat, Schamma szerk.: Postsocialist Landscapes. Real and Imaginary Spaces from Stalinstadt to Pyongyang (Vataščin Péter); Mohay Tamás szerk.: Nemzedék, szerep, érték. Családi kapcsolatok, szokásrend és értékváltások történeti alakulása a 20. században (A.Gergely András); Prosser-Schell, Michael szerk.: Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionelle Einwanderungsgebieten. Ausgewählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einem Schwerpunkt auf dem Mittleren Donauraum. (Liszka József); Matěj Spurný: Der lange Schatten der Vertreibung. Ethnizität und Aufbau des Sozialismus in tschechischen Grenzgebieten 1945–1960 (Arens, Meinolf); Szarka László: A multietnikus nemzetállam 1918–1992. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában (A.Gergely András); Tóth István szerk.: Zsidók Szeged társadalmában (Vukov Anikó Veronika); Verebélyi Kincső: Nép. Ipar. Művészet (Liszka József); Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet (A.Gergely András)

Krónika – Kronika – chronik

Arens, Meinolf
Grenzüberschreitende Kulturlandschaften im Donau-Karpatenraum. Eine Bilanz. 100 Jahre nach dem Ende des I. Weltkrieges und den Friedensverträgen von St. Germain (1919) und Trianon (1920) (Komorn, 25.09 und 26.09.2019 – Beregszász, 30. 09. 2019)

Pajor Katalin
Digital Catalogue of Latvian Charms. Aigars Lielbārdis előadása (Budapest, 2020. január 7.)

Pajor Katalin
A néprajztudomány helyzete és jövője V. A néprajz és a társtudományok (Budapest, 2020. január 23.)

Pajor Katalin
Az üldözött vallásosság képei a titkosszolgálati levéltárakban. James A. Kapaló és Hesz Ágnes előadása (Budapest, 2020. március 4.)

Pajor Katalin
III. SIEF Summer School: Heritage, tradition, identity. The case study of Palio di Siena („Siena”, 2020. június 25. – július 4.)