hétfő, május 20, 2024
szerző

Ambrož Vuga

Hardi, Tamás–Lados, Mihály–Tóth, Károly eds.: Slovensko–maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy/Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony környékén

[Bratislava Agglomeration in Slovakia and Hungary] Győr–Šamorín: Stredisko regionálnych výskumov Maďarskej akadémie vied, Západomaďarský vedecký inštitút– Fórum inštitút pre výskum menšín 2010, 209 p. ISBN 978-80-89249-43-5 To download this book:...
Bővebben