vasárnap, július 21, 2024

Az Etnológiai Központ Évkönyve 8. – 9.

Szerkesztette
Liszka József

Magyar fordítások
Gaál Ida, Liszka József, Végh Annamária

A szerkesztő munkatársa
L. Juhász Ilona
Bagin Árpád

Tanulmányok

Walter Hartinger
Kisemlékek az idő sodrában

Liszka József
A szakrális kisemlékek kutatása a közép–európai térségben

Grynaeus Tamás
Sacralis kisemlék–kutatás Magyarországon

Bődi Erzsébet
A szabadban álló szakrális kisemlékek kutatása Lengyelországban

Szacsvay Éva
Kegyes adományok: tipológia és topográfia

L. Juhász Ilona
A háború jelei

Pusko Gábor
Az ágyú, mint az etnikai töltetű szimbolikus térfoglalás eszköze

Viga Gyula
A táj hasznosításának változásai a Bodrogközben

Silling István
Jegyzetek a Dél–Alföld agrárkultuszáról

Andreas Schriefer
Szlovákok, németek és magyarok – Vita és kiegyezés a forradalom korában. Egy pillantás a Pressburger Zeitungra és mellékletére

Liszka József
A cseregyerek–rendszerről – kissé másképpen

 

Közlemények

Schleicher Vera
Egy közép–európai életút: ami elbeszélhető és ami nem

Roland Graf
Egy Volto Santo–ábrázolás, mint határbéli kisemlék

 

Könyvismertetések, annotációk

Krónika

A szakrális kisemlékek tanulmányozásáról (Voigt Vilmos)
Állíttatott keresztinyi buzgóságbul… Dél–Szlovákiai szakrális kisemlékek (Szacsvay Éva)
Jelek a térben – Konferencia szakrális és nemzeti jeleinkről (Komárom, 2006. október 27.) (L. Juhász Ilona)
Szilágyi István (1938–2005) (Liszka József)