péntek, június 14, 2024

Szelfik a senkiföldjén. Útijelentés a román–ukrán–magyar hármashatárról (2019 szeptembere)

Összefoglalás)

A szerző 2019 szeptemberében, a száz évvel korábbi állapotok nyomait keresve kerékpárral járta be a román–ukrán–magyar határvidéket: Máramaros, Kárpátalja és a Magyar Alföld sokszínű, multietnikus és -konfesszionális térségét. Az egy évszázad alatti intenzív és dramatikus, olykor tragikus, olykor pozitív változásokat különféle ideológiák árnyékában Szatmárnémeti, Nagybánya, Máramarossziget, Aknaszlatina, Huszt és Tiszaújlak településeken és környékükön élte meg. Az út során érzékelhető volt a határmentiségből, peremhelyzetből (is) fakadó folyamatos lepusztulás, az osztályharcból és nemzetiségi torzsalkodásokból adódó, a mai mindennapokig nyúló hatások. Nem lehetett nem észrevenni a határon átnyúló gazdasági és környezeti problémákat, és az ott élőknek a jobb életkörülmények és szabadság elérésére tett erőfeszítéseit. Mindezek ellenére (vagy éppen ezért) Kelet-Közép-Európának ez a kevéssé ismert peremterülete felfedezésre és megismerésre inspirál.

(Liszka József ford.)